Reklamační řád

 1. Odpovědnost za vady zboží, záruka

  Podmínky uplatnění se řídí částí 7 obchodních podmínek.

 2. Reklamační pokyny

  Vámi objednanou zásilku si vždy prohlédněte před dopravcem, v případě, že je obal poškozen (pomačkaný, roztrhaný, atd.), sepište s dopravcem formulář o poškození zásilky. Na argumenty dopravce o špatném zajištění zásilky neberte zřetel a trvejte na sepsání daného formuláře. Není-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí příjemcem zjevná, je příjemce zásilky povinen oznámit prodávajícímu vznik škody bez zbytečného odkladu poté, co jí zjistil, nejpozději do 24 hodin od chvíle doručení zboží nebo vzniku škody na reklamačním e-mailu: obchod@omat.cz s přiložením vyplněného reklamačního protokolu.

 3. Reklamované zboží posílejte nejlépe s vyplněným formulářem (DOC, PDF) na adresu provozovny

  Po obdržení výše uvedených skutečností, zahájíme reklamační řízení u dodavatele. Dodavatel je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Budeme Vás o rozhodnutí o reklamaci informovat nejpozději do tří dnů od obdržení vyjádření od dodavatele. Bohužel nejsme povinni přebírat odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

 4. Vrácení peněz - odstoupení od smlouvy

  Zjistíte-li po převzetí zboží, že Vám zboží nevyhovuje, můžete využít možnosti jej bez udání důvodu vrátit.
  Částka zaplacená za zboží Vám bude neprodleně zaslána zpět.
  Úplné podmínky pro odstoupení od smlouvy jsou uvedeny v obchodních podmínkách v části 5

 5. PROSÍME NEPOLEPUJTE ORIGINÁLNÍ KRABICE LEPÍCÍ PÁSKOU, NEPIŠTE NA NĚ ADRESY.