Reklamační řád

 1. Odpovědnost za vady zboží, záruka

  Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků. Minimální záruční lhůta je 24 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění. V případě výskytu vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka, kupující uplatňuje zajištění opravy u prodejce nebo v autorizovaném servisním středisku daného výrobce.

 2. Minimální záruční lhůta

  Zákonem stanovená minimální zákonná lhůta je 24 měsíců. V případě, že je na produkt poskytována delší záruční lhůta, její délka je vyznačena na faktuře, případně v záručním a dodacím listu.

 3. Podmínky záruky

  Kupujícímu doporučujeme prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku vzniklé při přepravě již není možné uznat.

 4. Reklamace zboží

  Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená celá cena zboží zpět. K reklamačnímu řízení bude přijato jen takové zboží, které bude čisté, tak aby v posouzení reklamace nebránily obecné zásady hygieny. Za vyřízení reklamace je odpovědný pracovník určený prodejcem, pro e-mailovou komunikaci k reklamacím prosím použijte obchod@omat.cz.

 5. Reklamační pokyny

  Vámi objednanou zásilku si vždy prohlédněte před dopravcem, v případě, že je obal poškozen (pomačkaný, roztrhaný, atd.), sepište s dopravcem formulář o poškození zásilky. Na argumenty dopravce o špatném zajištění zásilky neberte zřetel a trvejte na sepsání daného formuláře. Není-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí příjemcem zjevná, je příjemce zásilky povinen oznámit prodávajícímu vznik škody bez zbytečného odkladu poté, co jí zjistil, nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení zboží nebo vzniku škody na reklamačním e-mailu: obchod@omat.cz s přiložením vyplněného reklamačního protokolu.

 6. Reklamované zboží posílejte nejlépe s vyplněným formulářem (DOC, PDF) na adresu provozovny

  Po obdržení výše uvedených skutečností, zahájíme reklamační řízení u dodavatele. Dodavatel je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Budeme Vás o rozhodnutí o reklamaci informovat nejpozději do tří dnů od obdržení vyjádření od dodavatele. Bohužel nejsme povinni přebírat odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

 7. Vrácení peněz

  Zjistíte-li po převzetí zboží, že Vám zboží nevyhovuje, můžete využít možnosti jej bez udání důvodu vrátit.
  Částka zaplacená za zboží při převzetí Vám bude neprodleně zaslána zpět. Musí být však splněny následující podmínky:

  • Zboží musí být zabaleno neporušené v originálním obalu.
  • Zásilka musí být odeslána zpět do 14 dní po obdržení nebo bezprostředně po oznámení prodejci (nejpozději 14.den), že odstupujete od smlouvy.
  • Zboží nesmí být zjevně použito ani poškozeno, na tyto výrobky se již vrácení peněz nevztahuje.
  • Zásilky dobírkou nebudou přijaty.

 8. PROSÍME NEPOLEPUJTE ORIGINÁLNÍ KRABICE LEPÍCÍ PÁSKOU, NEPIŠTE NA NĚ ADRESY.