Čističky vzduchu

Čističky vzduchu NanoFlow mohou fungovat kontinuálně v přítomnosti lidí bez nutnosti několik hodin větrat. Díky tomu pomáhají s prevencí šíření nemocí v místech, kde se setkává vysoký počet lidí. Jedná se o jakékoliv veřejné prostory menších či větších rozměrů jako jsou kanceláře, ordinace, restaurace či retailové obchody. NanoFlow je také dobrým řešením pro ochranu rizikových skupin ať už v pečovatelských službách či přímo v jejich domácnostech. Mimo to naše čističky vzduchu omezují přenášení virů mezi členy domácnosti. 

Veřejné prostory s vysokou koncentrací lidí – Kanceláře, zdravotnická zařízení, restaurační zařízení, retailové prostory, vzdělávací zařízení, zábavní průmysl, sportoviště apod.

Ochrana rizikových skupiní  – Domácnosti, zdravotnická zařízení, ordinace, čekárny, pečovatelské služby, domovy důchodců apod.

Snížení rizika přenosu mezi členy domácnostíí  – Privátní prostory – obývací pokoje, jídelny, ložnice apod.

Jak fungují naše čističky vzduchu?

Čističky vzduchu NanoFlow nefungují na principu zachycování nečistot, jak tomu je u všech konkurenčních výrobků, ale využívají princip fotokatalýzy. Díky tomu všechny nečistoty pouze nezachycujeme ale rovnou likvidujeme. Vzduch v našich čističkách po prvotním hrubém přefiltrování přes speciální filtr postupuje do hlavní části nanočističky, kde na něj působí záření UV-A za přítomnosti katalyzátoru v podobě nanočástic TiO2. Ty jsou nanášeny na kovové lamely speciální technologií, a to tak, aby katalyzátor co nejdéle vydržel.

Mobilní verze funguje jak na baterie (cca 2h) tak při zapojení do zásuvky. Na zakázku můžeme doplnit o speciální nanobaterie HE3DA o násobně větší výdrži. Technologie mobilní verze je uzamčena uvnitř přenosných kufrů, kam je ventilátory nasáván vzduch. Na obrázku je tedy konečná podoba nanočističky.

Jaké nečistoty NanoFlow likviduje?

  • viry – koronavirus, chřipka, spalničky apod.
  • mikroby – bakterie (angína, zápal plic apod.), plísně
  • karcinogenní VOC – formaldehyd, benzen, toluen apod.
  • karcinogenní oxidy dusíku (výfukové plyny)
  • alergeny (předcházení astma)
  • pylové a prachové částice
  • pachy a kouř
  • roztoče
Čistička vzduchu NanoFlow Mobilní menší
36 240 Kč

Jediná čistička na českém trhu s potvrzenou účinností proti virům fungující v přítomnosti lidí a s nulovými provozními náklady.

Čistička vzduchu NanoFlow Na zavěšení
48 340 Kč

Jediná čistička na českém trhu s potvrzenou účinností proti virům fungující v přítomnosti lidí a s nulovými provozními náklady.

Čistička vzduchu NanoFlow Mobilní větší
48 340 Kč

Jediná čistička na českém trhu s potvrzenou účinností proti virům fungující v přítomnosti lidí a s nulovými provozními náklady.