Instalujeme komunikační přístupové digitální systémy pro bytové domy (tzv. zvonkové systémy)

Zvonková tabla Golmar ShiftZvonkové tablo Tesla Stropkov
Zvonkové tablo Tesla StropkovZvonek a domácí telefon Tesla Stropkov

Tyto digitální zvonkové systémy nahrazují analogové zvonkové systémy, které jsou již nevyhovující.

Domácí telefon ShiftDomácí videotelefon EmosSada domácích vidotelefonů Emos
Zvonkové tablo ShiftZvonková audiosada EmosDomácí telefon Tesla Elegant

Výhody digitálních přístupových (zvonkových) systémů:

 • Lepší srozumitelnost mluveného slova.
 • Při špatném zavěšení sluchátka nevzniká hluk do hovorové jednotky.
 • Při probíhajícím hovoru nedochází k rušení jiným účastníkem.
 • Dva odlišné druhy vyzvánění, z chodby a od vchodu.
 • Použití přístupových čipů k otevření elektrického zámku. Tyto čipy mohou být naprogramovány pro jednotlivé domácnosti a to v libovolném počtu. V okamžiku, kdy dojde k použití čipu, domácí telefon krátkým pípnutím upozorní průchod.
 • Pomocí jednoho čipu lze ovládat například přední i zadní vstup do domu. V případě ztráty lze tyto čipy ze systému vyřadit.
 • Možnost naprogramovat některé čipy pro otvírání obou či více vchodů. Například pro členy vedení SVJ.
 • Možnost otevírání pomocí číselného kódu.
 • Hlavní vchod má hovorový systém a zadní pouze čtečku čipů.
 • Všechny vchody mají hovorový přístupový systém a lze z domácnosti ovládat (tedy otvírat a hovořit) vstup, tam kde bylo navázáno spojení.
 • Jmenný seznam obyvatel je natištěn na prosvětlené ploše, která je čitelná i za tmy.