Instalace komunikačních přístupových digitálních systémů pro bytové domy (zvonkové systémy).

Tyto digitální systémy nahrazují nevyhovující analogové zvonkové systémy.

Digitální přístupové systémy mají mnoho výhod:

 1. Lepší srozumitelnost mluveného slova.
 2. Při špatném zavěšení sluchátka nedochází ke vzniku hluku do hovorové jednotky.
 3. Při probíhajícím hovoru není možno rušit jiným účastníkem.
 4. Dva odlišné druhy vyzvánění, z chodby a od vchodu.
 5. Použití přístupových čipů k otevření elektrického zámku. Tyto čipy mohou být naprogramovány k jednotlivým domácnostem v libovolném počtu. V okamžiku použití upozorní domácí telefon krátkým pípnutím na průchod pomocí čipu.
 6. Pomocí jednoho čipu lze ovládat například přední i zadní vstup do domu. V případě ztráty, lze tyto čipy ze systému vyřadit.
 7. Možnost naprogramovat některé čipy pro otvírání obou (více)vchodů. Například pro členy vedení SVJ.
 8. Možnost otevírání pomocí číselného kódu (nedoporučuji)
 9. Hlavní vchod má hovorový systém a zadní pouze čtečku čipů
 10. Oba (všechny) vchody mají hovorový přístupový systém a lze z domácnosti ovládat (otvírat a hovořit) vstup, tam kde bylo navázáno spojení.
 11. Jmenný seznam obyvatel je natištěn na prosvětlené ploše, která je čitelná i za tmy.